Pevné trupové ortézy - korzety

Seznam kódů
Zde si můžete stáhnout aktuální seznam námi poskytovaných pomůcek včetně kódů a výše úhrady VZP:

Hlavní menu
Protézy horní končetiny
Protézy dolní končetiny
Ortézy končetinové
Ortézy trupové
Sériové pomůcky
Výrobky pro nemocnice a ústavy

Pevné trupové ortézy - korzety

CO JE PEVNÁ TRUPOVÁ ORTÉZA ?

Pevné trupové ortézy jsou technické pomůcky pro léčbu trupu a páteře. Pokrývají oblast pánevního až hrudního koše. Pevné polyetylenové materiály jsou vhodné pro vyvinutí potřebných korekčních sil nebo podpůrných tlaků. Typ trupové ortézy určuje lékař. Pomůcku vyrábí technik na základě biomechanických konstrukčních zásad.ÚČINKY PEVNÝCH TRUPOVÝCH ORTÉZ

1) Fixační ortézy - Plní funkci podpůrnou, brání předklonu, záklonu, úklonu. Mohou fixovat trup v požadované korekční poloze a tím ovlivňovat jeho držení.

2) Korekční ortézy - Napravují vadné držení a směr růstu. Cíleným rozvržením směru působení sil se dosáhne léčebného účinku. Změnou postavení se odlehčí přetížené úseky páteře. Korekční ortézy dělíme na aktivní a pasivní. U aktivních typů přispívá uživatel ke korekci aktivně pomocí síly svého svalstva. U pasivních ortéz je korekce dosaženo pomocí korekčních tlakových pelot a korekčních tahů.


Řiďte se pokyny technika !

Tyto pokyny se týkají používání pomůcky a hygienické údržby. Lékař, který vám pomůcku předepsal vás seznámí s léčebným režimem.VÝROBA ORTÉZ

Výroba ortéz se provádí individuálně, převážně podle sádrového odlitku, který technik modeluje. Korekce sádrového odlitku a umísťování tlakových pelot se provádí podle RTG snímků . Pokud má pomůcku nosit malé dítě, mohou rodiče přispět k snadnějšímu průběhu při sádrování a zkoušení pomůcky tím, že dítě na situaci připraví. Přesto technik přistupuje k těmto úkonům s maximálním ohledem, vysvětlí rodičům postupy, které bude provádět a nechává dítěti čas ke zklidnění. Vhodným materiálem pro výrobu trupových ortéz jsou za tepla zpracovatelné plasty v různých barvách. Dlahy ortéz mohou být duralové nebo ocelové a jsou chráněny povrchovou úpravou. Jako bandážní materiál se používají nejčastěji pěnové, omyvatelné plasty.KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

05 0000949 ortéza dětská do 18 let standardní
05 0000957 ortéza trupová
05 0078575 ortéza páteře - typ korzetu Jewett (stavebnice) - platí pouze pro typ 1 a typ 2 bez dalších individuálních úprav
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU

05 0000298 oprava ortézy individuálně zhotovené
05 0023344 úprava ortézy individuálně zhotovené
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU

Vysvětlení zkratek lékařských odborností:
CHI - chirurg, NEU - neurolog, OP - ortopedický protetik,
ORT - ortoped, REH - rehabilitační lékařUKÁZKY PEVNÝCH TRUPOVÝCH ORTÉZ

Cheneau

Tato derotační ortéza s volnými expanzními prostory působí aktivně cíleným řízením dýchání a pasivně pomocí derotačních pelot. Lze ji použít pro skoliózy do 45°, které nemají vrchol výše než Th 6. Pokud je ortéza vybavena  polokruhovou přední duralovou sponou, lze ji použít pro skoliózy s vrcholem až do Th 8. Na horním obrázku je vyobrazena modifikace, která je určena pro korekci kyfózy. Korekci zajišťuje zadní část ortézy, která je vybavena tlakovými pelotami, umístěnými podle vrcholu zakřivení páteře. Oboustranné upomínací podkličkové peloty působí protitlak.
korzet Cheneau

CBW

Tento korzet spojuje účinky korzetu Cheneau a Boston. Poloha tlakových pelot, oříznutí okrajů ortézy a vyříznutí expanzních otvorů jsou zhotovovány pro každého uživatele individuálně. Zadní zapínání zvýší boční tlak. Ortéza je určena ke korekci skolióz do 45° a derotací obratlů v oblasti páteře do Th 6.


korzet CBWMilwaukee

Je to stavitelná, dlahová ortéza určená ke korekci kyfóz s vysoko položeným vrcholem, tj.nad Th 8. Pokud se použijí tlakové peloty a tahy, koriguje ortéza skoliózu s derotací obratlů páteře v oblasti s vrcholovým obratlem Th 6 a výše. Potřebná extenze je dosažena nastavením správné výšky a polohy krčního kruhu. Statickou část ortézy tvoří plastový pánevní skelet.


korzet Milwaukee


Bavlněné tílko pod korzet

bavlněné tílko bez rukávků  bavlněné tílko s rukávky

Speciálně dlouhá, bezešvá tílka pod korzety (bez bočních švů) se vyrábějí v provedení tričko s rovným spodním ukončením s rukávkem i bez rukávku. Aby se zabránilo bolestivým otlakům, které obvykle vznikají shrnutím a pokrčením nahromaděné tkaniny, mají tato tílka užší, zvláště pro tento účel navržený průramek, takže příjemně těsně přiléhají na tělo i paži. Nošení bavlněného tílka je vhodné pro všechny druhy trupových ortéz.Hyperextenční korzet tříbodový

Korzet slouží k znehybnění páteře v oblasti Th 8 – L 3. Potřebného biomechanického účinku je dosaženo tříbodovým působením opěrného tlaku ve sternální nebo subclaviculární, symfýzové a zádové oblasti trupu. Tím dochází ke snížení zátěže jednotlivých segmentů obratlových těl. Opěrné tlakové peloty se individuálně nastavují a tvarují. Konstrukční rám je vyroben z aluminiové slitiny, která je lehká, dobře tvarovatelná a současně pevná. Jako bandáž se používá pěnový, dobře omyvatelný plast.

Typ rámový se sternální a symfýzovou pelotou
Typ rámový se sternální pelotou
Rámový se sternální a symfýzovou pelotou Rámový se sternální a symfýzovou pelotou zboku Rámový se sternální pelotou Rámový se sternální pelotou zboku


Typ kloubový v různých variantách pelot
Kloubový se sternální pelotou Kloubový se sternální a symfyzovou pelotou Korzet v sedě Kloubový se sternální pelotou a límcem Philadelphia
Kloubový se subclavic pelotami Kloubový se symfýzovou pelotou a subclaviculárními pelotami Korzet v sedě Kloubový se symfýzovou pelotou, subclaviculárními pelotami a límcem Philadelphia
Bezpečnostní helma

Kontaktní plastová helma je indikována jako prevence úrazu hlavy při možném pádu a poranění hlavy. Může se použít i při neúplném mozkovém ochrnutí, epilepsii a dalších podobných postiženích.Plastová stabilizační ortéza hlavokrční

Zamezuje záklonu hlavy v předozadním směru s požadavkem maximální klidové polohy v týlní a krční oblasti.

OPRAVY NEBO ÚPRAVY

Při pravidelných kontrolách sleduje váš lékař stav nápravy a může vás odeslat na naše pracoviště na opravu nebo úpravu pomůcky. Nejčastějším druhem oprav je posílení nebo úprava polohy tlakových pelot. Dalším důvodem k opravám, úpravám nebo výrobě nové ortézy je změna tělesné výšky nebo křivek uživatele. Na opravu se ihned objednejte. Váš technik nebo technik v příjmu si na vaši návštěvu musí vyhradit čas. S sebou si vezměte od lékaře předepsaný poukaz na opravu, úpravu nebo novou pomůcku, kartičku pojišťovny, lékařskou zprávu, u nové pomůcky rentgenové snímky.UŽITNÁ DOBA TRUPOVÝCH ORTÉZ JE:

 • pro děti 6 měsíců
 • pro dospělé 12 měsíců


 • Je to doba, kdy děti z pomůcky vyrostou nebo ji uživatelé svým používáním opotřebují.  INFORMUJTE SVÉHO TECHNIKA!

  Pro každého technika je velmi důležité, aby jej zákazník informoval o důležitých změnách, majících vliv na používání pomůcky. Například o změnách zdravotního stavu nebo jiných obtížích vzniklých užíváním pomůcky. Pokud je to možné a pokud s tím souhlasí ošetřující lékař, přizpůsobí technik pomůcku vzniklým změnám.
  ---

  Poslední aktualizace stránky: 22. 01. 2009. Tato stránka byla shlédnuta: 27506x.
  Poslat stránku e-mailem: Informační e-mail, vytisknout stránku: Vytisknout stránku


  Z našeho ESHOPU...
  Odpovědná osoba - MS ortoprotetika s.r.o. | WEBOVÉ STRÁNKY | phpRS